פתיחת תיקים וייצוג ברשויות המס

פתיחת תיק לעצמאים (מורשה / פטור) וחברות במס הכנסה, מע”מ, ביטוח לאומי וניכויים באופן ממוחשב תוך 24 שעות מחתימה על הטפסים הנדרשים, טיפול וייצוג שוטף מול רשויות המס וביטוח לאומי, ייצוג בדיונים במס הכנסה ומע”מ, מעקב וטיפול בעדכון תשלומים לרשויות המס.

חשבות שכר

הכנת והפקת תלושי שכר לעובדים, טיפול שוטף בעובדים, ביצוע תשלומים והפרשות סוציאליות לעובדים, דיווחי שכר לרשויות המס וביטוח לאומי.

דוחות שנתיים לעצמאים

ביקורת הכנסות והוצאות, הכנת דוח רווח והפסד, תכנון מס, הכנת דוח שנתי ודיווח לרשויות המס וביטוח לאומי.

הצהרות הון / השוואות הון

ליווי והדרכה באיסוף המסמכים להצהרת הון, קיום פגישות הכנה והסבר על ההצהרה, הכנת הצהרת הון, ביצוע השוואת הון, איזון הפרשי הון, התאמת הכנסות והוצאות להצהרת הון, הגשת הצהרת הון לרשויות המס וייצוג במס הכנסה בדיונים על הפרשי הון.

יעוץ וליווי בהקמת עסקים

יעוץ לגבי אופן רישום העסק, הדרכה בהוראות ניהול ספרים החלות על העסק , ביצוע ניתוח עסקי וכלכלי, בדיקת כדאיות פתיחת העסק, מתן יעוץ שיווקי, חישוב תכנוני והחזרי מס אפשריים בפתיחת העסק, ליווי ויעוץ שוטף בתפעול העסק.

הנהלת חשבונות לעצמאיים וחברות

מתן שירותי הנהלת חשבונות לעצמאים (חד צדית ) ולחברות (דו צדית ). השירות כולל איסוף החומר השוטף, רישום ותיעוד הנתונים בהתאם לדרישות החוק, דיווחים ותשלומים שוטפים לרשויות השונות (מע”מ, מס הכנסה וביטוח לאומי), הפקת דוחות רווח והפסד תקופתיים. במסגרת השרות ניתן לקבל גם שרותי חשבות (בעסק) בהתאם לצרכי העסק.

ביקורות דוחות כספיים לחברות

הכנת חברה לביקורת, ביקורת דוחות כספיים, הפקה ועריכת דוחות כספיים, תכנון ויעוץ מס, דיווח שנתי מקוון לרשויות המס ולרשם החברות.

החזרי ותאומי מס

המשרד יבצע עבורך את הבדיקה הראשונית לזכאות, חישוב החזר או תאום מס, מילוי בקשה לביצוע החזר מס וטיפול כולל בבקשה מול רשויות המס עד לקבלת ההחזר או התאום.


Please leave this field empty.

לפרטים נוספים:

וולפסון 5, ראשון לציון
טלפון: 052-2504295

אימייל: malca60@bezeqint.net